Dobrovoľný príspevok na zabezpečenie techniky na vývoz saní a úpravu trate – Ďakujeme Vám

Občianske združenie Krňačky Turecká si Vás dovoľuje úctivo požiadať o dobrovoľný príspevok na zabezpečenie techniky na úpravu trate, vývoz saní a pretekárov na štart – na zabezpečenie potrebnej techniky – pracovný snežný skúter, ktorým by sme si pomohli pri zabezpečení organizácie Krňačkových pretekov v Tureckej.

Nakoľko stredisko SKI Turecká už dlhodobo nefunguje, nemáme k dispozícií žiadnu techniku ako výpomoc pri zabezpečení prípravy trate a organizačných úloh počas preteku.

Za Vašu finančnú  podporu  na uvedený účet OZ Krňačky Turecká Vám vopred ďakujeme . Do poznámky prosím uveďte VOZ Krňačky s (2) aše meno, aby sme sa Vám mohli za Vašu podporu poďakovať.

Organizačný výbor Krňačky Turecká