Propozície Krňačkových pretekov Turecká – Salašky – Krížna 2018

Vážení  krňačkári  a návštevníci Krňačkových pretekov v Tureckej.

Pozrite si aktuálne informácie – propozície o pripravovanom 43. ročníku  Krňačkových pretekov o Cenu Krížnej a 10. Majstrovstvá Slovenska

Turecká -Salašky – Krížna  –   10. február 2018    

propozície_krňačky 2018_str2