Organizačný výbor

Predseda OZ Krňačky Turecká – Ivan Janovec, 0905 534939, 0908616212   info@krnackyturecka.sk

Tajomník OZ Krňačky Turecká – Mgr. Vladimír Strmeň – 0915882072

Riaditeľ preteku – Michal Čillík – 0907870166