Dobrovoľný príspevok na zabezpečenie techniky na vývoz saní a úpravu trate – Ďakujeme Vám

Občianske združenie Krňačky Turecká si Vás dovoľuje úctivo požiadať o dobrovoľný príspevok na zabezpečenie techniky na úpravu trate, vývoz saní a pretekárov na štart – na zabezpečenie potrebnej techniky – pracovný snežný skúter, ktorým by sme si pomohli pri zabezpečení organizácie Krňačkových pretekov v Tureckej.

Nakoľko stredisko SKI Turecká už dlhodobo nefunguje, nemáme k dispozícií žiadnu techniku ako výpomoc pri zabezpečení prípravy trate a organizačných úloh počas preteku.

Za Vašu finančnú  podporu  na uvedený účet OZ Krňačky Turecká Vám vopred ďakujeme . Do poznámky prosím uveďte VOZ Krňačky s (2) aše meno, aby sme sa Vám mohli za Vašu podporu poďakovať.

Organizačný výbor Krňačky Turecká

Pozvánka na Krňačky Turecká 2018

Krňačky plagát 2018 webObčianske združenie “Krňačky Turecká” Vás pozýva na 43. ročník  tradičných         Krňačkových pretekov o Cenu Krížnej a zároveň 10. ročník Majstrovstiev Slovenska v Krňačkových pretekoch do Tureckej – Salašky termín  10. februára 2018.