PROPOZÍCIE 2017

PROPOZíCIE Krňačky Turecká 2017leták krňačky 2017_str1Hlavný organizátor :  Občianske združenie ” KRŇAČKY- TURECKÁ”

KRŇAČKOVÉ “RETRO” PRETEKY TURECKÁ 2017

42. Ročník o Cenu Krížnej a zároveň

60. rokov od vzniku tradície Krňačkových pretekov v Tureckej – od 1957 – 2017

Spoluorganizátor : Obec Turecká a Dobrovoľný hasičský zbor Turecká
Dátum: Turecká – Krížna, 11.februára 2017, CIEĽ  na Saláškach 2,5 km nad obcou
Disciplína: Jazda na krňačkách
Trať: Javorie – Salášky, dĺžka trate 1000 m, prevýšenie 290 m
Kategórie: dvojice – muži, ženy od 18 rokov
Prihlášky: Vladimír Strmeň ml., Turecká 294, tel.č. 0915 882 072 OD 8 oo DO 9 30 hod na Saláškach v priestore cieľa
Štartovné: 10 Euro / krňačky
Časový program: štart pretekov od  11.00hod,
Podľa ukončenia žrebovania a príchodu pretekárov na štart, vyhodnotenie  po príchode všetkých pretekárov do cieľa, cca 14 00 hod

Na podujatí bude umiestnená meteostanica s kamerou, ktorá bude snímať aktuálne počasie a atmosféru podujatia – partner tejto služby spoločnosť YUNO s.r.o. Banská Bxstrica   na portáli www. meteo.sk     logo modré meteo.sk

PROPOZÍCIE PRETEKOV – Turecká – Krížna

Riaditeľ pretekov: Michal ČILLÍK
Hlavný rozhodca: Peter Čillík

Rozhodcovia:
štart: Miloš Macko, Milan Peško
cieľ: Peter Čillík,

Organizačný výbor:
predseda - Ivan JANOVEC
tajomník - Vladimír STRMEŇ
traťmajstri -Miroslav Strmeň, Vladimír Homola, Marián Jasenský ml., 
Jozef Strmeň, Pavol Funiak, Peter Čillík, Matúš Cisárik
Komisári na kontrolu saní: Miroslav Strmeň (kontrola saní je od 8,00 - 10,00 hod. v priestore cieľa)
Zdravotná služba: Horská Služba Nízke Tatry JUH Poľana  
Úhrada: Súťažiaci sa zúčastňujú pretekov na vlastné náklady, alebo 
na náklady vysielajúcej organizácie
Predpis: Drevené sane bez plechov a sklznice, sane klasické, bez obalenia oplenov, 
nie umelo ohýbané plazy, mazanie ľubovolné 

Ceny: Odmenené budú prvé tri dvojice mužov a prvá dvojica ženy 
+ ceny pre prvé tri dvojice z Tureckej 
+ prekvapenie pre pomalších 

Technické pokyny: Ochranná prilba je povinná, každý súťažiaci 
sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť !!! Zákaz pretekať pod vplyvom alkoholických nápojov!
za stratu čísla bude pretekárom zaúčtovaný poplatok € 15
Protesty: V priestore cieľa 10.min. po vyvesení výsledkov hlavnému 
rozhodcovi s vkladom 50 Eur
Do nálady Vám budú hrať Heligonkári z Kokavy
Ozvučenie: Ivan Janovec a Miroslav Strmeň
Moderuje : Milan Makovník st.

PROPOZíCIE Krňačky Turecká 2017